• nybnd

Նախագծի դեպքեր

Քաղաքացիական Շինարարություն և Սարքավորումներ Տեղադրում

Քաղաքացիական շինարարության և սարքավորումների տեղադրում

Ջեռուցում-Նախագիծ-Տիբեթ-Լհասա

Ջեռուցման նախագիծ - Տիբեթ Լհասա

Jiuquan-Satellite-Launch-Base-Project

Jiuquan Satellite Launch Base Project

Մոնղոլական-Էներգետիկ-Սերվիս-Մոնտագեն

Մոնղոլական էներգետիկ ծառայության մոնտաժ

Pilot-Project-of-Sponge-City-in-Qingyijiang

Սպունգ քաղաքի փորձնական նախագիծը Ցինգիիցզյանում

Qinghai-Salt-Lake-Water-Supply-Project

Qinghai Salt Lake Water Supply Project

Sanxianhu-Reservoir-Ջրամատակարարում-Նախագիծ

Sanxianhu Reservoir Water Supply Project

Սինցզյան-Լոպ-Նուր-Ջրամատակարարում-Նախագիծ

Սինցզյան Լոպ Նուր ջրամատակարարման ծրագիր